Regulamento de Reservas e Uso das pistas de tenis e padel da Montesiña

Constitúe o obxecto do presente, a regulación de reservas e uso das pistas de tenis e padel, sitas no barrio da Montesiña (Soutomaior), ó abeiro do disposto nos artigos 4, 25, 84 e 85 da Lei reguladora das Bases do Réxime Local e 31 e ss. do Regulamento de Servicios das Corporacións Locais.


Alcaldía
Casa do Concello

A concurso a cafetería do novo instituto

24-07-2018 / Alcaldía

O Concello de Soutomaior faise eco da publicación para fomentar o acceso ao proceso por parte dos veciños  A Xunta de Galicia acaba de sacar a concurso a concesión da cafetería do novo instituto público de Soutomaior, que entrará en servizo o próximo mes de setembro. O anuncio aparece recollido na web municipal e conta cunha ligazón á publicación orixinal para...