Regulamento dos Campos Municipais de Fútbol

ARTIGO 1. OBXECTO O obxecto deste regulamento é a ordenación da utilización das instalacións dos campos de fútbol municipais de SALGUEIRÓN e CANDÁN, ubicados nas parroquias de Arcade e Soutomaior, respectivamente, no Concello de Soutomaior

ARTIGO 2. DESTINO Os campos de fútbol municipais de Salgueirón e Candán destinaranse á práctica do fútbol, sen perxuízo de utilizalos ocasionalmente, para a realización doutras manifestacións deportivas ou doutra índole, que sexan considerados de interese xeral para a cidadanía e non supoñan perxuízo irreparable para o estado do campo de xogo. 


Alcaldía
Casa do Concello

A concurso a cafetería do novo instituto

24-07-2018 / Alcaldía

O Concello de Soutomaior faise eco da publicación para fomentar o acceso ao proceso por parte dos veciños  A Xunta de Galicia acaba de sacar a concurso a concesión da cafetería do novo instituto público de Soutomaior, que entrará en servizo o próximo mes de setembro. O anuncio aparece recollido na web municipal e conta cunha ligazón á publicación orixinal para...