Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Educación 
aprender-ingles-desde-pequenos-permite-afianzar-mejor-los-conocimientos.jpeg

Preparación para as probas oficiais de nivel B2 de Inglés (35 h)

Inicio da actividade: 14-10-2021
Fin da actividade: 21-12-2021
Dias da actividade: martes e xoves
Horarios: de 19:30 a 21:30 h
Destinatarios/as: 16 - e máis anos
Menores: Menores con autorización
Prazas: 10/grupo
Entrada: De pago
Lugar da actividade: On-Line JITSI MEET

Inscricións desde: 01-09-2021
Inscricións ata: Venres, 8. Outubro 2021

DESCRICIÓN

 

Obxectivos: preparación para superar con éxito os exames de Cambridge no nivel B2. Solucionaremos todas as dúbidas acerca das probas. Aprenderás con profesorado cualificado para superala con éxito.

Contidos: os pertencentes a este nivel. Traballanranse as catro destrezas básicas:

Writing, Reading, Listening e Use of english con infinidade de exercizos.

Speaking, a través de conversacións con compañeiros/as e co profesorado.

Exercizos moi similares aos do examen e creación dun blog educativo coa finalidade de facilitar o proceso de ensinanza aprendizaxe de alumnado

Modalidade: EN LIÑA, clases a través da plataforma jitsi meet. Sesións en directo no horario estipulado co profesorado.

Material necesario: dispositivo móbill, tableta ou ordenador con conexión a internet, audio e cámara.

Duración: 36 horas distribuídas 2 sesións semanais de 2 horas cada sesión.

Datas: martes e xoves de 19.30 A 21.30 H.

Os días: 14,19,21,26,28 de outubro,2,4,9,11,16,18,23,25 de novembro e 2,9,14,16,21 de decembro de 2021.

 

 


Custe empadroados/as: 12€  Custe NON empadroados/as: 36€  Cotas: 1  Modo de pago: Pago único Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago Lugar de entrega: omix@soutomaior.com ou Whatsapp: 638 822 868

 

Inscrición en LIÑA


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 117