Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Deportes 
20-Carreira-Infantil-da-Ostra.jpg

Carreira Infantil da Ostra 

SUSPENDIDO
Do: 29-03-2020 ó: 29-03-2020
Inscricións ata: Xoves, 26. Marzo 2020
Horarios: A partir das 11:30 h
Destinatarios/as: 3 - 14 anos
Menores: Menores con autorización
Lugar da actividade: Peirao de Arcade

DESCRICIÓN

  • INFANTIL: Nacidos anos 2006-2007
  • ALEVÍN: Nacidos anos 2008-2009
  • BENXAMÍN: Nacidos anos 2010-2011
  • PREBENXAMÍN: Nacidos anos 2012-2013-2014
  • BIBERÓN: Nacidos anos 2015-2016

 

 


 

Inscrición en LIÑA

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDADE COVID-19  

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDADE COVID-19  

 

En todas as actividades haberá un protocolo de seguridade e unhas medidas que se pasarán por escrito a todas as persoas inscritas na actividade e que serán de obrigado cumprimento. 

Todas as persoas no momento da inscrición terán que cumprimentar unha declaración responsable xunto coa ficha de inscrición.

Todas as actividades realizanse ao aire libre e manteranse todas as normas de seguridade tanto de desinfección como de distancia física e uso de proteccións individuais.

Nas actividades para as cales se necesiten mesas desinfectaranse previamente antes do inicio da actividade por parte do equipo de monitorado. 

Cando sexa necesario o uso de material específico propio da actividade cada persoa terá o seu kit individual de traballo co seu nome para que non sexa intercambiable nin compartido. Entregarase por parte do Concello.

No caso das actividades que impliquen traballo de no chan desinfectarase media hora antes do inicio da actividade e ademais cada persoa deberá traer a súa esterilla ou toalla (consultar materiais específicos de cada actividade).

O acceso ás actividades será por orde de chegada PREVIA INSCRICIÓN e será controlado polo monitorado pulverizando as mans das persoas con gel hicroalcólico. 

As prazas son limitadas para garantizar a distancia e cada persoa terá o seu espazo individual de traballo así como as ratios. En todas as actividades teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior.

O protocolo estará a disposición das persoas previamente e durante todo o desenvolvemento das actividades. Se algunha persoa o incumpre as normas ou non segue as indicacións do quipo será expulsada da actividade.

Antes do inicio da actividade é obrigatorio presentar o ANEXO 1 de declaración responsable.

Accesos : 116