Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Cultura 
laxeiro.jpeg

Contacontos + obradoiro: Laxeiro 

Inicio da actividade: 16-07-2021
Fin da actividade: 16-07-2021
Dias da actividade: 16-07-2021
Horarios: 19:00 h
Destinatarios/as: 5 - e máis anos
Menores: Menores con autorización, -10 anos acompañados
Prazas: 20 prazas
Entrada: De balde
Lugar da actividade: Comboa

Inscricións desde: 14-06-2021
Inscricións ata: Xoves, 15. Julio 2021

DESCRICIÓN

Encontros lingoreteiros: Arte e Lingua - Contacontos + obradoiro

> NOTA: Teñen preferencia as persoas inscritas en liña en prazo. Se quedan vacantes cubriranse por orde de chegada no mesmo día da actividade ata completar aforo.

 

1_ Denominación: Contacontos e obradoiros artísticos.

  • Breve descrición:

Para que o programa sexa máis atractivo, por unha banda, en cada sesión traballaremos a diferentes artistas galegos/as seleccionados para dar a coñecer o patrimonio cultural galego e a diversidade de propostas que nos atopamos na nosa realidade. E, por outra banda, utilizaremos diferentes espazos de lecer do municipio na época estival.

Na primeira parte de cada sesión, realizarase unha breve e amena introdución de contacontos e narración oral sobre a vida e a obra do/da artista SELECCIONADA PARA CADA SESIÓN co apoio de imaxes das súas creacións máis representativas.  A continuación, desenvolverase un obradoiro de expresión plástica inspirado na obra da persoa protagonista, onde se utilizarán diversas técnicas.

 

Con tal fin, tiraremos ao aire os nosos chapeus para darlle renda solta á imaxinación, igual que fixo Maruxa Mallo e traballaremos con ela a terra e o mar. Xulia Minguillón, a primeira muller que gañou  a medalla de ouro na  Exposición Nacional de Belas Artes, coa súa obra “A Escola de Doloriñas”, e que nos levará a falar das escolas de antes e nos presentará a súa cadela “Tila”.Saberemos por que a Laxeiro lle chamaban o barbeiro pintor. Ilustraremos, coma el, a nosa vida.Xogaremos coas marabillosas cores dos cadros de Alex Vázquez.Mergullarémonos nas espirais dos cadros de Menchu Lamas e xogaremos coas súas sombras. Utilizaremos a técnica da impresión para crear as nosas obras.Coñeceremos a historia de Daniel, un neno que quería ser artista e que, ademais de logralo, converteuse nun escritor e político fundamental na historia de Galicia. Gozaremos das súas obras e recrearemos as súas ilustracións.El seudónimo con que siempre firmó sus obras José Otero Abeledo ha hecho que su verdadero nombre quede relegado a la intimidad, puesto que ese gentilicio lo ha internacionalizado el artista. Cuenta Laxeiro que los primeros estímulos los recibió de una maestra de su ámbito rural infantil, que siempre recuerda con emoción. Casi autodidacta, apenas recibió clases de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. Emigró a Cuba, con sus padres, y allí trabajó en tareas artesanales que iban acercándole al arte, desde el grabado a la vidriería.

 

LAXEIRO. Vive en Galicia unha existencia bohemia e alegre, e a súa presenza en cafés e tabernas de Vigo é constante ata os anos cincuenta, en que de novo márchase a América, para residir bastantes anos en Buenos Aires, onde realiza unha amplísima obra. Regresa de novo a España e traballa en Madrid e en Vigo, onde transcorreu a maior parte da súa dilatada existencia. Pouco amigo de certames, apenas posúe outros galardóns que a Medalla da Bienal de Pontevedra.
 
Conta con museo propio, sala monográfica no de Castrelos de Vigo e ampla representación en todos os de Galicia, así como en numerosas coleccións privadas de España e América. Laxeiro é imaxinativo, fantástico, irónico e ata mordaz. O  folklorismo  esperpéntico da súa infancia rural hao  sublimizado mil veces na súa pintura, que podería dividirse en tres claras etapas: a inicial, apegada a eses mundos de fantasía, de  barroquismo exultante, sempre en paleta sobria de terras e  ocres; a segunda, probablemente a máis intensa e persoal, onde o negro e o  carmín se  enseñorean das teas, en escenas igualmente  barroquizadas, pero máis sobrias, alternando o folclórico e o relixioso, desde unha visión  personalísima,  vagamente  relacionable con Rembrandt, probablemente o seu artista máis admirado, nas que a  ferocidad e a tenrura  maridan, ata iniciar o  esperpéntico, devandito sexa como incondicional eloxio.
 
A terceira etapa achégalle a modos  postcubistas, de clara  raiz  picassiana, na que  esquematiza o seu fácil e ás veces prodixioso debuxo, a base de figuras  silueteadas, con liña de caprichoso  grafismo crebado e cores planas e intensas, sempre co negro como dominante. Laxeiro é xa, por dereito propio, un dos artistas importantes da pintura galega contemporánea, de aprecio xeneralizado ata case a  mitificación.
 
Caixavigo ten deste pintor unha representación excepcional, posto que o lote procede dunha colección particular cuxo antigo propietario, amigo íntimo e protector do artista, non só puido escoller o mellor de Laxeiro, senón que o propio pintor, entrañable para a amizade, entregoulle o máis sobresaliente da súa ampla produción ao longo de bastantes anos. Unha mostra antolóxica esixente de Laxeiro non podería prescindir dalgúns cadros da colección  Caixavigo, aínda que estea moi ben representado nos museos de Galicia.

 


 

Inscrición en LIÑA


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 130