Category Image  OBRADOIROS / Biblioteca Municipal L. Seoane 
21-Obradoiros-de-Inglés.jpg

Obradoiros de Inglés (1 hora/xornada)

Inicio da actividade: 04-10-2021
Fin da actividade: 31-05-2022
Dias da actividade: Luns, Martes ou Xoves - Según ano nacemento
Horarios: Horarios por grupo
Destinatarios/as: 5 - 11 anos
Menores: Menores con autorización
Prazas: 9 prazas por grupo
Entrada: De pago
Lugar da actividade: Biblioteca Municipal

Inscricións desde: 06-07-2021
Inscricións ata: Venres, 17. Setembro 2021

DESCRICIÓN

Xogos / Inglés oral / Apoio escolar
 
Luns
nacidos/as en 2016 de 16:15 a 17:15 h.
nacidos/as en 2015 de 17:30 a 18:30 h.
 
Martes
nacidos/as en 2014 de 16:15 a 17:15 h.
nacidos/as en 2013 de 17:30 a 18:30 h.
 
Xoves
nacidos/as en 2012 de 16:15 a 17:15 h.
nacidos/as en 2011 de 17:30 a 18:30 h.
nacidos/as en 2010 de 18:45 a 19:45 h.
 
Custe: Pago bimensual 30€ por persoa cada dous meses. 
22,50€ para alumnos con bonificación (segundo irmán).
 
>> NON FAGA O PAGO ADIANTADO, ATA CONFIRMAR A SÚA PRAZA

 


Horarios por idades: Opción 1: Luns: nacidos/as en 2016 de 16:15 a 17:15 h. Opción 2: Luns: nacidos/as en 2015 de 17:30 a 18:30 h. Opción 3: Martes: nacidos/as en 2014 de 16:15 a 17:15 h. Opción 4: Martes: nacidos/as en 2013 de 17:30 a 18:30 h. Opción 5 Xoves: nacidos/as en 2012 de 16:15 a 17:15 h. Opción 6 Xoves: nacidos/as en 2011 de 17:30 a 18:30 h. Opción 7 Xoves: nacidos/as en 2010 de 18:45 a 19:45 h. Custe empadroados/as: 30€  Modo de pago: Bimensual

 

Inscrición en LIÑA


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 1141