Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Educación 
22-Escola-de-Familias-(Boyhood).jpg

Escola de Familias: Boyhood. Momentos dunha vida (1 1/2 h.)

Inicio da actividade: 24-05-2022
Fin da actividade: 24-05-2022
Dias da actividade: Martes 24 de maio
Horarios: 18:30 a 20:00 h.
Destinatarios/as: 18 - e máis anos
Prazas: Limitadas
Entrada: De balde
Lugar da actividade: IES Soutomaior

Inscricións ata: Luns, 23. Mayo 2022

DESCRICIÓN

Contidos: “Boyhood. Momentos dunha vida” O cine como experiencia de aprendizaxe. 

Previamente facilitarase o acceso o filme para as familias inscritas, para que poidan visionalo para esta sesión. Durante a sesión a través de diferentes cortes da mesma, traballaremos sobre a evolución as vivencias dunha familia e os seus compoñentes ó longo dos anos.

Dirixido: terán prioridade as familias con fillos/as escolarizados/as en calquera dos centros educativos do municipio de Soutomaior .  Se quedan vacantes poderán acceder outras familias. Cubriranse as prazas por orde de inscrición.

IMPORTANTE: Si se asiste con menores hai que indicalo na ficha de inscrición para poder contar con persoal para as actividades dirixidas e eles e elas.

 

 

Modo de pago: Non reporta pago

 

Escola de Familias - Inscrición en LIÑA

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAN ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 188