Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Educación 
22-Capacidade,-Sí-moitas-(Roteiro).jpg

Capacidade, Sí moitas: Roteiro sensorial “Incluíndo os sentidos” (2 1/2 h.)

Inicio da actividade: 04-12-2022
Fin da actividade: 04-12-2022
Dias da actividade: Domingo 4 de decembro
Horarios: de 11:00 a 13:30 h
Destinatarios/as: Todas as idades - e máis anos
Público dirixido: Público Xeral
Prazas: 25 prazas
Acceso: De balde
Lugar da actividade: Peirao de Arcade

Inscricións:  desde 21 de novembro ata 30 de novembro

DESCRICIÓN

Roteiro sensorial deseñado vivir a inclusión e adaptación da diversidade funcional en primeira persoa. Por medio de diferentes situacións nas que os sentidos xogarán un papel moi importante, o noso percorrido terá outra visión, outro tacto, outro cheiro, outras formas de relacionarnos co entorno e coas demais persoas. Con paradas puntuais para catar, pintar e modelar a cegas,...

Percorrido: Polo Peirao de Arcade.
Nivel de dificultade: fácil

 

Modo de pago: Non reporta pago   

 

Axenda destacados - Inscrición en LIÑA

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 137