Category Image  CURSOS / Concellería de Xuventude 
19-Moceando.jpg
Curso de Formador-a de Mediadores-as Xuvenís  (9 h)

 

Do: 25-06-2019 ó: 28-06-2019
Inscricións ata: Mércores, 26. Junio 2019
Horarios: de 10,30 a 13,30 h
Destinatarios/as: 14 - 35 anos
Menores: Menores con autorización
Prazas: 18 prazas
Entrada: De balde
Lugar da actividade: Multiusos, Arcade

DESCRICIÓN

Fórmate para ser mediador/a xuvenil! Adquire habilidades e competencias para transmitir información preventiva en relación a conductas de risco. Que sabes de drogas e factores de risco. Que rol terías para protexer? 

Datas: 25,26 e 28 de xuño de 2019


 

Inscrición en LIÑA

Actividade
Participante

DATOS PERSOAIS

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxina


DOCUMENTO DE IDENTIDADE


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

O/a Participante, no caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


AUTORIZACIÓN USOS DAS IMÁXENES

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 410