Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Xuventude 
orig_5b60ab1abf8543.18548200.jpeg
Escola M de Debuxo e Pintura  (1 - 2 h/sesión)

 

Do: 03-10-2019 ó: 28-05-2020
Inscricións ata: Venres, 10. Xaneiro 2020
Horarios: 4 Grupos de horarios
Destinatarios/as: 4 - e máis anos
Menores: Menores con autorización
Prazas: 20/grupo
Entrada: De pago
Lugar da actividade: Multiusos, Arcade

DESCRICIÓN

Transmitir ao alumnado coñecementos e técnicas básicas de debuxo artístico e pintura nun ambiente lúdico e distendido no que disfruten do traballo en grupo e á súa vez aprendan. Utilizando diferentes soportes para que vaian adquirindo nocións básicas e experimentando novos formatos e recursos. Clases organizadas por itinerarios.

Destinatarios/as: para participar non se esixe nivel previo nin formación básica, xa que damos a posibilidade de iniciarse desde a base ou de avanzar e experimentar a partir dos niveies de cada itinerario.

 

Itinerario 1: ESPERTANDO A CREATIVIDADE. Idades: 4 a 7 anos
Horarios: xoves de 16,00 A 17,00 H;  Profesora: Conchi Peleteiro.

Itinerario 2: INFANTIL. Idades: 8 a 11 anos
Horario: xoves de 17,00 a 18,30 h; Profesora: Conchi Peleteiro.

Itinerario 3: XUVENIL. Idades: 12 a 18 anos

Horario: xoves de 18,30 a 20,30; Profesora: Belén Veleiro.

Itinerario 4:ADULTO. Idades: a partir de 18 anos todas as idades

Horario: xoves de 18,30 a 20,30; Profesor: Fabián Piñeiro.

 

Descargar adjuntos:
 2019-4-Trimestre-BIX-Xuventude 
 

 


Grupos por Idade: GRUPO A: 4 - 7 anos / GRUPO B: 8 - 11 anos / GRUPO C: 12 - 17 anos / GRUPO D: 18 - 99 anos Custe empadroados/as menores de(-35 anos): 15€ / (Custe total: 60€) Custe empadroados/as: 25€ (Custe total: 100€) Custe NON empadroados/as: 36€ (Custe total: 144€) Cotas: 4Periodos de Pagos: outubro/novembro - decembro/xaneiro - febreiro/marzo - abril/maio Modo de pago: Bimensual (ou Custe total) Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago Lugar de entrega: OMIX (Multiusos, Arcade)

 

Inscrición en LIÑA

Actividade
Participante

DATOS PERSOAIS

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxina


DOCUMENTO DE IDENTIDADE


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

O/a Participante, no caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


AUTORIZACIÓN USOS DAS IMÁXENES

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 690