Martes, 26 Xullo 2022 14:02

O concello pon a disposición dos deportistas unhas axudas económicas para que poidan perseguir as súas metas

O concello pon a disposición dos deportistas unhas axudas económicas para que poidan perseguir as súas metas

A Concellería de Deportes do Concello de Soutomaior, sendo consciente das dificultades dos deportistas de modalidades individuais para progresar na súa formación integral e para participar en distintas competicións, propón a convocatoria de axudas para a promoción e difusión do deporte e para impulsar a práctica deportiva.

As bases reguladoras da concesión destas axudas establécense de conformidade co disposto na Lei 38/03, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/07, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 

DESTINATARIOS/AS

Os/as que participen en competicións deportivas oficiais tanto de carácter provincial, galego, estatal como internacional e manteñan na data de presentación de solicitudes a súa actividade competitiva oficial e federada.

Os/as aspirantes terán que cumprir os seguintes requisitos:

 

  • Estar empadroado no Concello de Soutomaior antes do 01-01-2022
  • Estar federado no período para o que se solicita a axuda e na data de solicitude da mesma dentro da modalidade que practiquen.   

 

As solicitudes presentaranse, no Rexistro Xeral do Concello ou ben a a través dos procedementos previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Así mesmo, tamén poderán presentar a súa solicitude electrónicamente a través de http://soutomaior.sedelectronica.es/

Data límite para a presentación de solicitudes: 16 Agosto

Cada deportista só poderá optar a unha única axuda, independentemente do número de modalidades deportivas que practique.

 

As solicitudes (Anexo I) virán acompañadas da seguinte documentación:

 

  1. Fotocopias do DNI do solicitante e do pai,nai ou titor  e do libro de Familia no caso de menores de idade
  2. Certificado orixinal de empadroamento do concello de Soutomaior.
  3. Declaración xurada das subvencións ou axudas solicitadas ou percibidas polo solicitante por parte doutras entidades públicas ou privadas (nacionais ou estranxeiras) para o financiamento da actividade para a que se solicita a axuda (Anexo II).
  4. Declaración xurada de non estar incurso en prohibición para obter a condición de beneficiario da subvención conforme ao disposto no art. 13 da Lei xeral de subvencións. (Anexo III).
  5. Declaración xurada de estar ao corrente das obrigas coa Axencia Tributaria autonómica, coa facenda galega e coa Seguridade Social. (Anexo IV)
  6. Fotocopia da licenza federativa que deberá estar vixente.
  7. Memoria deportiva do ano 2021, indicando o carácter de cada competición onde se participou (provincial, galego, estatal ou internacional).

 

As bases completas e anexos pódense descargar na páxina web www.soutomaior.gal


Publicado en Deportes
Visto 292 veces

Deportes

Noite para non esquecer: Unha Gala do Deporte Emocionante e Divertida

Noite para non esquecer: Unha Gala do Deporte Emocionante e Divertida

31-10-2022 / Deportes

O pasado venres celebramos a IV Gala do Deporte Concello de Soutomaior. Presentada polo xornalista da TVG, Terio Carrera, ata 30  deportistas subiron ao escenario do Multiúsos para recibir os seus premios da man do Alcalde, do presidente da FUTGAL, e do Xefe de Servizos de Deportes da Xunta. Cabe destacar que os premios foron outorgados polos propios representantes dos distintos...

O concello pon a disposición dos deportistas unhas axudas económicas para que poidan perseguir as...

O concello pon a disposición dos deportistas unhas axudas económicas para que poidan perseguir as...

26-07-2022 / Deportes

A Concellería de Deportes do Concello de Soutomaior, sendo consciente das dificultades dos deportistas de modalidades individuais para progresar na súa formación integral e para participar en distintas competicións, propón...

Lucy Cardero ao “La Negra Dance Festival”

Lucy Cardero ao “La Negra Dance Festival”

15-07-2022 / Deportes

A representante do club local LucySalsarrica Danza e deporte Lucia Cardero desprazarase ao XI mundial de salsa que se celebrará os días 22 e 23 de outubro na cidade de...

O concello pon a disposición dos deportistas unhas axudas económicas para que poidan perseguir as súas metas

26-07-2022 / Deportes

A Concellería de Deportes do Concello de Soutomaior, sendo consciente das dificultades dos deportistas de modalidades individuais para progresar na súa formación integral e para participar en distintas competicións, propón...

Xa dispoñible o programa da última semana de actividades de verán

21-07-2022 / Actividades de Verán (Deportes)

Na última semana  de actividades de verán deste ano, a cativada gozará de sesións de contacontos, hípica, actividades acuáticas, obradoiros de pintura e moito máis. Ademais, o sábado día 30...

Lucy Cardero ao “La Negra Dance Festival”

15-07-2022 / Deportes

A representante do club local LucySalsarrica Danza e deporte Lucia Cardero desprazarase ao XI mundial de salsa que se celebrará os días 22 e 23 de outubro na cidade de...

Semana completísima nas actividades de verán!

14-07-2022 / Actividades de Verán (Deportes)

Xa tedes aquí o programa da terceira semana das Actividades de Verán. Música, scalestrix, obradoiro de cociña e a fin de semana... A ESPERADA ACAMPADA!!! Podedes descargalo aquí.

Arcade segue sendo un referente no kickboxing: 25 medallas no Campionato de España

12-07-2022 / Deportes

Catorce deportistas do Kickboxing Club Arcade participaron como membros da Selección Galega no Campionato de España celebrado en Córdoba e no que competían máis de 1.400 deportistas de toda España...