Regulamento Mercado Municipal de Abastos

 O Concello de Soutomaior establece o presente Regulamento, que regula o servicio público do Mercado Municipal de Abastos, ubicado no edificio sito na Avda. José Solla núm. 93, de recente remodelación. 

Regulamentos