Solicitude Exención Imposto Vehículos Trac. Mecánica