Solicitude de Permiso de Festas, Actos e Celebracións