ACTIVIDADE
Solicitante

O/a solicitante debe ser maior de 18 anos para inscribirse nesta actividade. Os/as menores de idade deben rexistrarse na seguinte páxina.

Empadroado

Está vostede empadroado/a no Concello de Soutomaior?

Subir Documento

Si o desexa pode subir a documentación en JPG ou PDF, máximo 2 mb. Pode escaneala ou facerlle unha foto (lexible, sen flash) co seu móbil, ou pode entregala presencialmente na OMIX.

Enderezo
Contacto
Observacións

O/a solicitante, no caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta? especifique.