Category Image  OBRADOIROS / Plan Municipal de Voluntariado 
images/escolas/escola-voluntariado-logo-1.png

Fai Voluntariado 

Do: 01-01-2020 ó: 31-12-2020
Inscricións ata: Xoves, 31. Decembro 2020
Horarios: Horarios variables
Destinatarios/as: 14 - e máis anos
Menores: Menores con autorización
Prazas: Sin límites
Entrada: Libre
Lugar da actividade: PENDENTE

DESCRICIÓN

Quen é unha persoa voluntaria?
É toda persoa física que, de modo libre, altruísta e responsable, realiza actividades a favor de persoas ou do interese colectivo no seo de entidades de acción voluntaria, públicas ou privadas, sen ánimo de lucro e sen percibir ningún tipo de contraprestación económica.
 
Quen pode ser persoa voluntaria?
Toda persoa que sexa sensible coas problemáticas da comunidade. Tan só é necesario dispoñer dalgún tempo para desenvolver algunha acción voluntaria e o compromiso persoal de levala a cabo. As accións voluntarias poderán ter algún requisito específico dependendo das características propias de cada acción e do perfil das persoas destinatarias.
As persoas menores de idade poderán participar en programas e proxectos de voluntariado especificamente adaptados ás súas características, mediante autorización expresa do seu pai/nai, dos seus titores/as ou da institución que os teña ao seu cargo, con respecto en todo caso á vontade da/o menor e tamén en función das características propias da acción voluntaria.
 
Por que ser voluntario/a?
Ademais, da gratificación persoal que se pode acadar colaborando de xeito altruísta en actividades que benefician á comunidade e polo tanto a todos e todas, o Concello de Soutomaior, certificará a actividade das persoas voluntarias con constancia dos seus datos persoais, da actividade desenvolvida e da súa duración. Esta experiencia pode ser moi útil para mellorar o currículo profesional.
 
Inscricións e documentación necesaria
É obrigatorio inscribirse previamente para participar nesta xornada PORQUE cada acción forma parte do Plan Municipal de Voluntariado e a lexislación esixe que as persoas voluntarias estén dadas de alta para así contratar os seguros de RC, garantir os seus dereitos e tamén que sexan informados/as das súas obrigas (Lei 3/2000, de decembro do Voluntariado de Galicia).
 
  • Fotocopia de DNI
  • Acordo de colaboración (descarge, imprima, asine e entregue na OMIX)

Descargar adjuntos:
 Compromiso Voluntariado (Menores) 
 Compromiso Voluntariado (Adultos)

  • Si es menor de idade: DNI titor/a e a documentación asinada polo teu titor/a.
  • Máis información e inscrición: na OMIX, Tel. 986700822, Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

 


Concellerías implicadas: Concellería de Educación, Concellería de Xuventude, C. Participación e Voluntariado

 

Inscrición en LIÑA

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDADE COVID-19  

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDADE COVID-19  

 

En todas as actividades haberá un protocolo de seguridade e unhas medidas que se pasarán por escrito a todas as persoas inscritas na actividade e que serán de obrigado cumprimento. 

Todas as persoas no momento da inscrición terán que cumprimentar unha declaración responsable xunto coa ficha de inscrición.

Todas as actividades realizanse ao aire libre e manteranse todas as normas de seguridade tanto de desinfección como de distancia física e uso de proteccións individuais.

Nas actividades para as cales se necesiten mesas desinfectaranse previamente antes do inicio da actividade por parte do equipo de monitorado. 

Cando sexa necesario o uso de material específico propio da actividade cada persoa terá o seu kit individual de traballo co seu nome para que non sexa intercambiable nin compartido. Entregarase por parte do Concello.

No caso das actividades que impliquen traballo de no chan desinfectarase media hora antes do inicio da actividade e ademais cada persoa deberá traer a súa esterilla ou toalla (consultar materiais específicos de cada actividade).

O acceso ás actividades será por orde de chegada PREVIA INSCRICIÓN e será controlado polo monitorado pulverizando as mans das persoas con gel hicroalcólico. 

As prazas son limitadas para garantizar a distancia e cada persoa terá o seu espazo individual de traballo así como as ratios. En todas as actividades teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior.

O protocolo estará a disposición das persoas previamente e durante todo o desenvolvemento das actividades. Se algunha persoa o incumpre as normas ou non segue as indicacións do quipo será expulsada da actividade.

Antes do inicio da actividade é obrigatorio presentar o ANEXO 1 de declaración responsable.

ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxina


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


AUTORIZACIÓN USOS DAS IMÁXENES

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 1917