CURSOS / Concellería de Mocidade  
CARTEL-NOVAS-SENDAS-PROGRAMA-FORMACIÓN.jpg
Monitor-a de Tempo Libre oficial (250 h)
Inicio da actividade: 16-03-2024
Fin da actividade: 26-05-2024
Dias da actividade: Do 16 de marzo ao 26 de maio 2024
Horarios: Según descrición (https://qrcd.org/4bWc)
Destinatarios/as: 18 - e máis anos
Público dirixido: Público Xeral
Prazas: Min. 15 prazas - Máx. 20 prazas
Acceso: De pago
Bonificacións: *Consultar posibles bonificacións
Lugar da actividade: Antiga escola de Moreira
Inscricións:  ata Permanente ata completar grupo 

 

DESCRICIÓN

Titulación mínima requerida da ESO ou equivalente.
 
Contidos: os contidos básicos recollidos no Decreto 50/2000 do curso oficial de monitores/as de tempo libre de Xunta. Inclúe saídas medio ambientais, formación en escalada, en paddle surf, en kaiak, actividades prácticas durante a formación, formación en igualdade, formación en necesidades especiais alimentarias, etc. O curso consta de 200 h teórico - prácticas e 150 h prácticas nunha entidade que realice actividades educativas no ámbito do lecer e tempo libre ou en campamentos. 
 
Modalidade: mixta 150 h presenciais e 50 h en liña correspondentes coa parte teórico práctica.
 
Datas e horarios da formación impartida presencialmente (150 h): pendentes de fixar á espera de conseguir grupo.
Os horarios serían os sábados de mañá de 09:00 a 14:00 h e de tarde de 16:00 a 21:00 h e os Domingos só de mañá de 9:00 a 14:00 h.
 
•?  ?IMPORTANTE: cando se consiga grupo poríamonos en contacto con cada persoa para comunicarlle datas e inicio do curso , indicando como proceder para facer o pago de matrícula. 
 
Datas e horarios da formación impartida en liña (50 h). Domingos de tarde en liña  non presenciais (horarios estipulados de 16:00 -  21:00 h pero serán orientativos porque non é preciso estar conectado/a no horario da formación en liña establecido para cada clase, dando a facilidade ao alumnado de realizar as tarefas correspondentes durante os 5 días posteriores á clase en cuestión. Toda a documentación coa que se traballará en cada clase estará subida á plataforma. Cada clase ten un código de acceso, e este é facilitado ao alumnado o día previo ao inicio da clase, sendo posible acceder os días posteriores. Cada clase en liña ten unha duración de 5 horas e a avaliación do alumnado na mesma realízase mediante: 1. Entrega dunha actividade 2. Realización dun test de avaliación de 10 preguntas sobre a materia impartida. 3. Participación na dinámica grupal proposta.
 
As restantes 150 h prácticas realizaranse cando se remate a parte téorico-práctica nunha entidade de tempo libre. Haberá dous anos para facelas.
 
•?  ?NON FAGA O PAGO, ata que sexa comunicada a ADMISIÓN e obtención de PRAZA., * Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior.

* NON FAGA O PAGO, ata que sexa comunicada a ADMISIÓN e obtención de PRAZA. (Envío de mensaxe vía Whatsapp), * Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior

Custe empadroados/as: 130€  Custe NON empadroados/as: 212€  Cotas: 1  Modo de pago: Pago único Bonificacións: *Consultar posibles bonificacións Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago, Fotocopia do DNI (Participante) Forma de entrega: omix(arroba)soutomaior.gal ou Whatsapp: 638 822 868

 

Inscrición en LIÑA

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padece algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 964