OBRADOIROS / Concellería de Cultura  
22-artellando-eventos-Experiencia-Artística.jpg
ARTELLANDO: Solicitude para expoñer 

Inicio da actividade: 01-11-2022
Fin da actividade: 31-12-2024
Destinatarios/as: 16 - e máis anos
Público dirixido: Público Xeral
Acceso: De balde
Lugar da actividade: Inscricións de forma continuada
Inscricións:  ata Inscricións de forma continuada 
> DESCARGAS: 22 Artellando (Programa e Bases).pdf

 

DESCRICIÓN

Partiremos sempre cunha exposición de artista local que será inaugurada e presentada mediante unha visita guiada a cargo da persoa artista e que ao rematar realizará un obradoiro/actividade co público asistente previamente inscrito.

Durante a inauguración coa persoa artistas e realización da actividade traballaremos sobre a base da súa obra e das súas inspiracións e suxestións.

A/o artista poderá convidar a outros artistas de fóra e así nunha mesma exposición poderemos atoparnos arte local e doutros lugares.

PERSOAS DESTINATARIAS

As e os artistas locais empadroados/as en Soutomaior.

Modo de pago: Non reporta pago   

 

Axenda destacados - Inscrición en LIÑA

 


 

Actividade
Datos persoais Artista
Solicitude para expoñer
Sinatura

Sinatura de Solicitante ou Representante

Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a solicitude, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra solicitude revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.

Accesos : 1232