Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Mocidade 
Camicirco.jpg

Noctámbulas: Proposta Monitor-a 

Inicio da actividade: 14-10-2022
Fin da actividade: 31-12-2023
Destinatarios/as: 12 - 30 anos
Acceso: De balde
Lugar da actividade: Concello de Soutomaior
Inscricións:  ata 31 decembro 2023

Modo de pago: Non reporta pago   

 

Inscrición en LIÑA

 


 

Actividade
Datos persoais monitor/a
Proxecto

PROPÓN actividades alternativas de lecer  e tempo libre con carácter lúdico, participativo, igualitario...

Instalación, loxística, materiais, lugar,...
formación, experiencia, ...
Sinatura

Sinatura do/a Solicitante

Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a solicitude, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra solicitude revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.

Accesos : 769