OBRADOIROS / Concellería de Ensino, Concellería de Mocidade  
21-Horta-Urbana-(Novas-prazas)-Post-FB.jpg
Horta Ecolóxica Municipal 
Inicio da actividade: 01-05-2024
Fin da actividade: 31-12-2024
Dias da actividade: A convenir
Horarios: A convenir
Destinatarios/as: 18 - e máis anos
Público dirixido: Público Xeral
Prazas: Limitadas
Acceso: De pago
Lugar da actividade: Parcelas Horta Urbana

Inscricións:  ata Inscricións permanentes 

 

DESCRICIÓN

Participar neste proxecto implica obter unha parcela da que te farás responsable como mínimo un ano para aprender a cultivar as túas propias hortalizas dun xeito ecolóxico e biodinámico. No proxecto participan máis hortelanos e hortelanas que che axudarán a iniciarte neste tema e a maiores será obrigatorio asistir a un curso de formación básica que será de balde organizado pola Concellería de Ensino e Medio Ambiente para que poidas obter os coñecementos básicos e así comezar. A maiores, tamén se facilita un dossier con información xeral sobre os aspectos máis importantes en relación a cultivos, rotacións, control de pragas, etc.

Unha vez admitido/a comunicaremos as datas do curso de formación e asignaremosche unha parcela.

Máis información: nos documentos anexos sobre o proxecto da Escola. A maiores da inscrición terás que presentar na OMIX o compromiso de aceptación de normas.

* Dirixidos a persoas empadroadas no Concello de Soutomaior

Custe empadroados/as: 10€  Periodos de Pagos: 10€ Abono de fianza (en efectivo) Modo de pago: Pago único   Documentos a entregar: Acordos e Compromisos asinados (descarga adicional), Fotocopia do DNI (Participante) Forma de entrega: Casa do Concello

 

Inscrición en LIÑA

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padece algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 670