Category Image  CONCURSOS / Concellería de Xuventude   
verbas.jpg

 

XIII Concurso Verbas para... comunicar 

 

Do: 10-01-2020 ó: 08-05-2020
Inscricións ata: Xoves, 7. Mayo 2020 (Ás 20:00 h)
Destinatarios: 12 - 20 anos
Prazas: Sen límites
Lugar da actividade: Multiúsos, Arcade

DESCRICIÓN

Obxectivos: promover o uso da língua galega entre a mocidade e conmemorar o día das Letras Galegas.

Modalidades:

1) Redacción: dun texto en lingua galega que transmita unha idea, sentimento, opinión, etc., Só presentación individual. O tamaño do texto non poderá ser superior ás 12 liñas.

O soporte será o papel ou cartolina e o seu tamaño non poderá superar un folio A4, pero si poderá ser inferior a este. O formato de presentación do papel ou cartolina será libre.

2) Audiovisual: elaboración dun vídeo (curta) ou audio (tema musical) cunha duración máxima de 5 minutos. Pode presentarse de xeito individual ou grupal (2 ou 3 persoas). Presentar en USB. Pode ser gravado con móbil ou cámara.

Categorías EN CADA MODALIDADE:

  • Categoría A: idades de 12 a 14 anos.
  • Categoría B: idades de 15 a 20 anos.

Presentar en USB. Pode ser gravado con móbil ou cámara. Acéptanse tamén en calidade HD.

Mensaxe en galego escrita ou verbal

Entrega de premios en maio para conmemorar o día das Letras Galegas. O día do acto de entrega haberá unha actividade lúdico – didáctica de fomento da lingua dirixida a todo o alumnado dos centros que participan.

Tema e estilo: libre


Lugar de entrega: OMIX (Multiusos, Arcade)
ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxina


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


AUTORIZACIÓN USOS DAS IMÁXENES

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 163