Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Xuventude 
clases-ingles1.jpg

ENGLISH ACTIVITIES Itinerario 2: Global talk 

Inicio da actividade: 06-02-2021
Fin da actividade: 29-05-2021
Horarios: sábados de 12.15 a 13.45 h
Destinatarios/as: 15 - 17 anos
Menores: Menores con autorización
Prazas: 10/Grupo
Entrada: De balde
Lugar da actividade: On-Line JITSI MEET

Inscricións desde: 13-01-2021
Inscricións ata: Luns, 1. Febreiro 2021
 

DESCRICIÓN

Actividades adaptadas a cada grupo de idades para participar mediante unha metodoloxía totalmente práctica e interactiva nunha inmersión natural en inglés para ampliar vocabulario, mellorar a expresión,gaña fluidez na comunicación etc.Xogos, traballo en equipo, role plays etc... 

Modalidade VIRTUAL moi interactiva e práctica. A través de JITSI MEET

 

IMPORTANTE SOBRE OS PAGOS: As cotas soamente se cobrarán cando se retome a modalidade presencial e, neste caso, aplicarase a parte proporcional ao que reste de curso e comunicarase ao alumnado previamente. Mentras tanto a actividade iniciarase sen ter que abonar cotas. 

 


 

Inscrición en LIÑA


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxina


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


AUTORIZACIÓN USOS DAS IMÁXENES

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 47