Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Xuventude 
teatro.jpg

Escola Municipal Teatro 

Inicio da actividade: 08-10-2021
Fin da actividade: 18-06-2022
Dias da actividade: Según grupo idade
Horarios: Según grupo idade
Destinatarios/as: 4 - e máis anos
Menores: Menores con autorización
Prazas: 10 prazas/grupo
Lugar da actividade: Multiúsos, Arcade

Inscricións desde: 01-09-2021
Inscricións ata: Luns, 27. Setembro 2021

DESCRICIÓN

Transmitir ao alumnado coñecementos e técnicas básicas de de expresión corporal e dramática, técnicas de vocalización e fala en público nun ambiente lúdico e distendido no que disfruten do traballo en grupo e á súa vez aprendan. Cunha metodoloxía interactiva de experimentación e improvisación que ten como fío conductor a interpretación pero nas que tamén nos achegamos a outras áreas artisticas, a través da pintura, a música, etc.

 

Destinatarios/as: para participar non se esixe nivel previo nin formación básica.

 

Os grupos por idades aproximadas:

 

Grupo  infantil (4 a 8 anos aprox.): sábados de 10.30 a 12.00 h

Grupo infantil 1 (4 a 8  anos aprox.): sábados de 12.15 a 13.45 h

Grupo xuvenil 1 (9 a 13 anos aprox.): venres de 16.15 a 17.45  h

Grupo xuvenil 2 (12 a 14 anos aprox.): venres de 18.00 a 19.30 h

Grupo xuvenil 3 (14 a 17 anos aprox.): venres de 19.45 a 21.15 h

Grupo xuvenil avanzado (14 a 17 anos): venres de 21.30 a 23.00 h

 

Custe: 12 €/bimensual empadroados/as; 24€ bimensual non empadroados/as. 

 

Inicio: semana do 8 de outubro.

 

Lugar: Multiúsos, Arcade.

 

 

 


Horarios por idades: Opción 1: INFANTIL 1: 4 a 8 anos (Aprox.) sábados de 10.30 a 12.00 h Opción 2: INFANTIL 2: 4 a 8 anos (Aprox.) sábados de 12.15 a 13.45 h Opción 3: XUVENIL 1: 9 a 12 anos (Aprox.) venres de 16.15 a 17.45 h Opción 4: XUVENIL 2: 9 a 13 anos (Aprox.) venres de 18.00 a 19.30 h Opción 5 XUVENIL 3: 14 a 17 anos (Aprox.) venres de 19.45 a 21.15 h Opción 6 XUVENIL 4: 14 a 17 anos (Aprox.) venres de 21.30 a 23.00 h Custe empadroados/as: 12€  (Custe total: 54€) Custe NON empadroados/as: 24€  (Custe total: 108€) Cotas: 4 1/2  Periodos de Pagos: outubro-novembro / decembro-xaneiro / febreiro-marzo / abril-maio / xuño Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago Lugar de entrega: omix@soutomaior.com ou Whatsapp: 638 822 868

 

Inscricións Escolas Municipais


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 397