OBRADOIROS / Concellería de Mocidade  

Escola Municipal de Teatro (Infantil-Xuvenil) 2022-2023 

Inicio da actividade: 01-10-2022
Fin da actividade: 30-06-2023
Dias da actividade: Sábado ou venres según idade
Destinatarios/as: 4 - 17 anos
Prazas: 18 prazas/grupo
Acceso: De pago
Lugar da actividade: Multiusos, Arcade

Inscricións: 
ata cubrir prazas 

DESCRICIÓN

Transmitir ao alumnado coñecementos e técnicas básicas de expresión corporal e dramática, técnicas de vocalización e fala en público; nun ambiente lúdico e distendido no que disfruten do traballo en grupo aprendendo dun xeito práctico e colectivo mediante dinámicas de educación non formal.

 

Para participar non se esixe nivel previo nin formación básica.

Os ITINERARIOS por idades aproximadas:

 

  • infantil (4 a 8 anos): sábados de 11:30 a 13:00 h. 
  • xuvenil 1 (9 a 11 anos): venres de 17:15 a 18:45 h. 
  • xuvenil 2 (12 a 14 anos): venres de 19:00 a 20:30 h.
  • xuvenil 3 (12 a 17 anos): venres de 21:00 a 22:30 h.

Profesora: Tamara Campos
Duración: desde outubro 2022 ata xuño 2023

IMPORTANTE: O alumnado inscrito no curso anterior deberá inscribirse novamente. A súa praza reservarase soamente ata que remate o prazo de inscrición (23/09/2022). No caso de que neste prazo non se inscribese entón perderá a reserva de praza e adxudicarase ás persoas inscritas seguindo a orde de inscrición.

 

 

TEÑEN PREFERENCIA AS PERSOAS INSCRITAS EMPADROADAS EN SOUTOMAIOR.

Horarios por idades: Opción 1: Itinerario infantil (4 a 8 anos): sábados de 11:30 a 13:00 h. Opción 2: Itinerario xuvenil 1 (9 a 11 anos): venres de 17:15 a 18:45 h. Opción 3: Itinerario xuvenil 2 (12 a 14 anos): venres de 19:00 a 20:30 h. Opción 4: Itinerario xuvenil 3 (12 a 17 anos): venres de 21:00 a 22:30 h. Custe empadroados/as: 12€  (Custe total: 54€) Custe NON empadroados/as: 24€  (Custe total: 108€) Cotas: 4 -1/2  Periodos de Pagos: outubro-novembro, decembro-xaneiro, febreiro-marzo, abril-maio, xuño (ou Custe total)   Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago Forma de entrega: omix@soutomaior.com ou Whatsapp: 638 822 868

 

Inscrición en LIÑA - Inscricións Escolas Municipais

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padece algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 1388