Category Image  OBRADOIROS / Biblioteca Municipal L. Seoane 
22-Escolas-Municipais.jpg

Obradoiros de Inglés 2022-2023 - 2022 (1 h)

Inicio da actividade: 03-10-2022
Fin da actividade: 30-05-2023
Dias da actividade: Luns, martes ou xoves según ano nacemento
Destinatarios/as: 5 - 11 anos
Menores: Menores con autorización
Público dirixido: Público Infantil
Prazas: 12 prazas/grupo
Acceso: De pago
Lugar da actividade: Biblioteca Municipal

Inscricións:  ata 31 decembro 2022

DESCRICIÓN

LUNS
Opción 1: Nacidos en 2017 de 16:15-17:15
Opción 2: Nacidos en 2016 de 17:30-18:30 (COMPLETO)

MARTES
Opción 3: Nacidos en 2015 de 16:15-17:15 (COMPLETO)
Opción 4: Nacidos en 2014 de 17:30-18:30

XOVES
Opción 5: Nacidos en 2013 de 16:15-17:15
Opción 6: Nacidos en 2012 de 17:30-18:30
Opción 7: Nacidos en 2011 de 18:45-19:45

 

TEÑEN PREFERENCIA AS PERSOAS INSCRITAS EMPADROADAS EN SOUTOMAIOR.

NON FAGA O PAGO, ata que a súa praza sexa confirmada. 

Horarios por idades: Opción 1: Nacidos en 2017 | Os LUNS de 16:15-17:15 Opción 4: Nacidos en 2014 | Os MARTES de 17:30-18:30 Opción 5 Nacidos en 2013 | Os XOVES de 16:15-17:15 Opción 6 Nacidos en 2012 | Os XOVES de 17:30-18:30 Opción 7 Nacidos en 2011 | Os XOVES de 18:45-19:45 Custe empadroados/as: 30€  Custe NON empadroados/as: 60€  Cotas: 4  Periodos de Pagos: outubro-novembro, decembro-xaneiro, febreiro-marzo, abril-maio Modo de pago: Non reporta pago   Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago Forma de entrega: biblioteca@soutomaior.com

 

Inscrición en LIÑA

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padece algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 1661