OBRADOIROS / Concellería de Cultura, Biblioteca Municipal L. Seoane  
Obradoiros de Inglés 2023 - 2024 (1 h)

Inicio da actividade: 02-10-2023
Fin da actividade: 30-05-2024
Dias da actividade: Luns, martes ou xoves según ano nacemento
Destinatarios/as: 5 - 11 anos
Menores: Menores con autorización
Público dirixido: Público Infantil
Prazas: 12 prazas/grupo
Acceso: De pago
Bonificacións: *Consultar posibles bonificacións
Lugar da actividade: Biblioteca Municipal Luis Seoane
Inscricións:  ata CUBRIR PRAZAS 

 

DESCRICIÓN

LUNS

Opción 1: Nacidos/as en 2018 de 16:15 - 17:15 h. ANULADA
Opción 2: Nacidos/as en 2017 de 17:30 - 18:30 h.

MARTES
Opción 3: Nacidos/as en 2016 de 16:15 - 17:15 h.
Opción 4: Nacidos en 2015 de 17:30 - 18:30 h. COMPLETA

XOVES
Opción 5: Nacidos/as en 2014 de 16:15 - 17:15 h.
Opción 6: Nacidos/as en 2013 de 17:30 - 18:30 h.
Opción 7: Nacidos/as en 2012 de 18:45 - 19:45 h.

 

IMPORTANTE: A actividade ou grupo poderá cancelarse se non se cubren un mínimo de prazas.

* NON FAGA O PAGO, ata que sexa comunicada a ADMISIÓN e obtención de PRAZA. (Envío de mensaxe vía Whatsapp), * Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior

Horarios por idades: Opción 1: OPCIÓN ANULADA Opción 2: Os LUNS: Nacidos/as en 2017 de 17:30 - 18:30 h. Opción 3: Os MARTES: Nacidos/as en 2016 de 16:15 - 17:15 h. Opción 4: PRAZAS COMPLETAS Opción 5 Os XOVES: Nacidos/as en 2014 de 16:15 - 17:15 h. Opción 6 Os XOVES: Nacidos/as en 2013 de 17:30 - 18:30 h. Opción 7 Os XOVES: Nacidos/as en 2012 de 18:45 - 19:45 h. Custe empadroados/as: 30€  Custe NON empadroados/as: 60€  Cotas: 4  Periodos de Pagos: outubro-novembro, decembro-xaneiro, febreiro-marzo, abril-maio Modo de pago: Bimensual Bonificacións: *Consultar posibles bonificacións Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago Forma de entrega: biblioteca(arroba)soutomaior.gal

 

Inscrición en LIÑA

 


Accesos : 3444