OBRADOIROS / Concellería de Deportes  
pequenos-agradable-familiar-Camino-Faro_1166893635_72029556_667x375.jpeg
PESCA SPINING en familia (1 - 1/2 h)

Inicio da actividade: 07-06-2024
Fin da actividade: 28-06-2024
Dias da actividade: Os venres 7, 14, 21 e 28 de xuño 2024
Horarios: 20:00 a 21:30 h
Destinatarios/as: 9 - e máis anos
Menores: Menores acompañados, Menores con autorización
Público dirixido: Público Familiar
Prazas: 10 menores
Acceso: De balde
Lugar da actividade: Peirao de Arcade

PUNTO DE ENCONTRO >>> Clube Náutico Arcade
Inscricións:  ata Xoves 20 de xuño 2024 ás: 13:00 h.

 

DESCRICIÓN

Actividade desenvolta a través de contidos teórico-practicos que pretende achegar os conceptos básicos relacionados coa pesca realizada coa técnica de spining: Recomendación de equipos; sedales e nós; práctica do lance; movemento de distintos señuelos; recomendación de estuarios para pesca.

Requisitos de participación:

  • Ter gañas de coñecer a pesca a spining.
  • Traer roupa deportiva, gorra e protección solar para a saída.
  • Dispoñer da licencia marítima de pesca de recreo.
  • Menores: haber nacido entre o 2008 e o 2015
  • Participar acompañado dun adulto.

NOTA: Para a realización das prácticas de lance, facilitarase unha cana por neno en caso de que non dispoña dunha propia.

 

Procedemento para a solicitude de licencia: 

PE405A - Concesión de licencia de pesca marítima de recreo:
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=PE405A

Documentación necesaria para la obtención o renovación de la licencia de pesca marítima de recreo.

a) Para la licencia de pesca marítima de recreo en superficie anexo II acompañada de la siguiente documentación:

  • DNI, pasaporte o autorización para su consulta.
  • Justificante del pago de la correspondiente tasa.

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior, *Inscrición en liña por rigorosa orde de recepción, *Deberán inscribirse todos os acompañantes

Modo de pago: Non reporta pago   Documentos a entregar: Fotocopia do DNI (Participante menor), Licencia de pesca marítima de recreo Forma de entrega: Enviar a: pavillon(arroba)soutomaior.gal ou Whatsapp 659 313 672

 

Inscrición en LIÑA

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padece algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 259