OBRADOIROS / Concellería de Deportes  
900x600-1.png
PADEL ADULTO (Escolas Deportivas de Verán) (1 h semanal)

Inicio da actividade: 01-07-2024
Fin da actividade: 28-08-2024
Dias da actividade: luns, martes ou mércores de xullo e agosto
Horarios: 19:00, 20:00, 21:00 ou 22:00 h
Destinatarios/as: 18 - e máis anos
Público dirixido: Adultos
Prazas: ata 48 Prazas
Acceso: De pago
Lugar da actividade: Pistas do Pavillón A Montesiña Alfonso Pazos

Inscricións:  ata Mércores 19 de xuño 

 

DESCRICIÓN

  • Debe sinalar no apartado OBSERVACIÓNS a dispoñibildade horaria e día (luns, martes ou mércores)
  • Os grupos serán definidos pola organización en función do nivel e dispoñibilidade horaria dos participantes.
  • Posibilidade de facer grupos en horario de mañá.
  • Mínimo 3 participante, máximo 4 participantes por grupo

* NON FAGA O PAGO, ata que sexa comunicada a ADMISIÓN e obtención de PRAZA. (Envío de mensaxe vía Whatsapp), * Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior, *Inscrición en liña por rigorosa orde de recepción

Custe empadroados/as: 40€  Custe NON empadroados/as: 60€  Cotas: 1  Modo de pago: Pago único   Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago, Fotocopia do DNI (Participante) Forma de entrega: Enviar a: pavillon(arroba)soutomaior.gal ou Whatsapp 659 313 672

 

Inscrición en LIÑA

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padece algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 443