Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Xuventude 
19-Moceando.jpg
DIVERSIDADE AFECTIVO SEXUAL  (2 h)

 

Do: 09-07-2019 ó: 09-07-2019
Inscricións ata: Martes, 2. Julio 2019
Horarios: de 11,30 a 13,30 h
Destinatarios: 14 - 16 anos
Menores: Menores con autorización
Prazas: 15 Prazas
Entrada: De balde
Lugar da actividade: Multiusos, Arcade

DESCRICIÓN

Breve descrición: sénteste raro/a pensas que non encaixas, tes curiosidade... pois...dun xeito ameno abordaremos o tema da identidade, da diversidade, orientación do desexo, etc.

 

  

 

Inscrición en LIÑA

Actividade
Participante

DATOS PERSOAIS

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxina


DOCUMENTO DE IDENTIDADE


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

O/a Participante, no caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?

Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


AUTORIZACIÓN USOS DAS IMÁXENES

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 153