Category Image  CURSOS / Concellería de Xuventude 
gasolinero.jpg
Curso Expendedor-a de combustible en gasolinera  (60 h)

 

Do: 17-03-2020 ó: 02-04-2020
Inscricións ata: Mércores, 11. Marzo 2020
Horarios: 20 h Teóricas / 60 h Prácticas
Destinatarios/as: 16 - e máis anos
Menores: Menores con autorización
Prazas: 15 Prazas
Lugar da actividade: Multiúsos, Arcade

DESCRICIÓN

Datas: do17 de marzo a 2 de abril parte teórica e despois de Semana Santa parte práctica.

ObxectivosAplicar a normativa de seguridade nas estacións de servizo. Previr e evitar os riscos máis habituais no desenvolvemento da actividade. Controlar carburantes, equipos e instalacións.

Contidos: Seguridade na Estación de Servizo. Siniestralidad. Obrigas, dereitos e responsabilidades. Características da gasolina e do gasóleo. Elementos e útiles. Zonas clasificadas. Operacións en pista. Control de carburantes. Equipos e instalacións (revisiones, probas e inspeccións periódicas). Área de lavado. Punto de venda. Casos reais e leccións aprendidas.

Datas e horarios17, 24, 26, 31 de marzo e 2 de abril parte teórica de 16.00 a 20.00 h.  O inicio das prácticas será cando remate a parte teórica en marzo en xornadas de 4 h/día e realizarase nunha empresa en Pontevedra. O desprazamento correrá a cargo do alumno/a. Os horarios serán ou de mañá ou de tarde.Isto acordarase co alumnado durante o curso. Para as prácticas o alumnado debe levar obrigatoriamente botas de seguridade.

 

DESCARGA O BIX: 2020-1-Cuatrimestre-BIX.pdfCuste empadroados/as: 15? (Custe total: 15?) Custe NON empadroados/as: 45? (Custe total: 45?) Cotas: 1Modo de pago: Pago único Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago Lugar de entrega: OMIX ou correo electrónico

 

Inscrición en LIÑA

Actividade
PARTICIPANTE

DATOS PERSOAIS

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxina


DOCUMENTO DE IDENTIDADE


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


AUTORIZACIÓN USOS DAS IMÁXENES

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 228