Programa de Terapia Familiar

 Obxectivos xerais:

  • Ofrecer ás familias do Concello un servicio de psicoterapia especializado para dar resposta ás posibles problemáticas ou dificultades familiares que se atopen.

Obxectivos específicos:

  • Restablecer e/ou mellorar as relacións entre pais/nais e as súas fillas e fillos menores, favorecendo formas de comunicación eficaces , respectuosas e igualitarias entre eles.
  • Potenciar os recursos das familias para acadar a resolución de conflitos e acordos mutuamente aceptados.
  • Proporcionar os pais e nais pautas psicoeducativas para favorecer un desenvolvemento óptimo dos menores.

Acceso ó programa:

  • Poderán ser beneficiarias deste servizo todas aquelas persoas empadroadas no Concello que consideren que na súa familia existe algún conflito: de parella, entre nais/pais e fillas/fillos ou coa familia extensa.

Descargar adjuntos:

Solicitude Terapia Familiar.pdf (1900 Descargas)